Hjelp, håret faller av !

29 Aug 2019 06:5350

På i -iHairmed hårmedisinske klinikk er den nyeste generasjonen av SmartGraft  tatt i bruk.  Dr Dorota Kowalczyk utfører både transplantasjon og implantasjon, regenererende teknikker, fotodynamisk behandling, laserband PRP, CGF, mesoterapi med flere. 

Read more