Norske leger er redde for å bruke kosthold som behandling

06 Jul 2020 16:36150

Beslutningen om innskrenkning var basert på anklage fra fem kollegaer fordi Flatabø har brukt metoder som ikke er godkjente i det norske helsevesenet.

Read more