Sosialt entreprenørskap gir håp til unge

05 May 2019 07:05550

Følelsen av at du ikke er god nok setter deg inn ett negativt tankemøsnter. For mange unge blir dette en tung realitet og uten de rette verktøyene faller man ofte utenfor skole og jobb med angst og depresjoner.

Read more