Vaksiner - helsevern eller helseskade? - Del 1

09 Sep 2016 13:191.38 K0

Lege Suzanne Humphries, spesialist i indremedisin og nyresykdommer, har 19 års erfaring i amerikansk sykehusmedisin.

Dr. Humphries har over lengre tid opparbeidet seg internasjonal anerkjennelse som en sterk faglig fundert kritiker av det begrensede kunnskapsgrunnlaget som underbygger dagens vaksineprogram.

Read more