Vaksiner - helsevern eller helseskade? - Del 2

11 Sep 2016 11:563090

Dr. Suzanne Humphries har i en årrekke drevet seriøs forskning på hvordan vaksiner virker på kroppen. Se del 2 av hennes forelesning fra oktober 2015.

Read more